Vanuit het bestuur

Ook het bestuurlijk werk is na de kerst weer hervat. Zoals dat in een vereniging hoort is één van de eerste activiteiten in een jaar een ledenvergadering. Het kenmerk van een vereniging is namelijk dat we ons verenigd hebben om te doen wat we leuk vinden, nl badminton. De jaarlijkse ledenvergadering is dan ook het moment om mee te praten over het wel en wee van de vereniging. Kijkend naar heden en toekomst hebben we als thema voor de ledenvergadering dan ook gekozen:

We zijn 45, hoe worden we 50 ?

Onderwerpen die dan langs komen zijn doel en missie van onze vereniging, (nu 3 peilers, jeugd, recreant en competitiespelen), leden(aanwas), vrijwilligers, enthousiasme, kantine, vergrijzing etc. Kortom, tijd om mee te praten. Save the date, 28 maart is het zover.