van de bestuurstafel, vakantie en wel en wee

Na de ALV bleef het even rustig, maar intussen heeft het bestuur, versterkt met Olga die het secretariaat verzorgt, de draad weer behoorlijk opgepakt. Er werd weer van alles besproken aan de bestuurstafel. Kernpunten waren  ledenwerving en ledenbehoud, de regiovergadering, de competitieteams inschrijvingen die toch in aantal wat tegenvielen, het wel en wee van onze leden en de vakantieperiode. Daarnaast kwamen alle commissies aan het woord met hun onderwerpen.

Over wel en wee van onze leden het volgende. Als je vanwege blessure of andere gezondheidsperikelen niet meer in staat bent om 2 maanden of langer niet te spelen dan kennen we als sinds jaar en dag een reductieregeling (zie ook elders op deze site bij contributie). We vinden het nl jammer als we je vanwege een tijdelijk ongemak definitief kwijtraken.

Over de vakantie valt ook nog wel even iets te melden. De sporthal is dicht tijdens de schoolvakantie zoals die in Doesburg geldt. Dat is dit jaar dus erg laat. Wij hebben gevraagd om een week (of twee) eerder de beschikking te krijgen over de zaal. Dat is voor één donderdag gehonoreerd, de dinsdag is afgewezen. We proberen daar nog een mouw aan te passen, het wordt anders al erg laat in het jaar.