Trainen en begeleiding

We trainen op onze clubavond.

Op donderdagavond  kunnen alle senioren trainen van 20.00 uur tot 21.00 uur. Jan – Maarten ten Katen is de trainer. Op dit moment is deze  groep  meer recreatief en begeleidend ingesteld. Hier worden ook nieuwe leden opgevangen.

De jeugd tenslotte wordt op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in diverse groepen opgeleid. Hiervoor is een programma opgesteld dat aansluit op de vaardigheden die vereist zijn voor de diverse deeldiploma’s zoals de badmintonbond die kent.

Resumé trainingstijden donderdagavond
jeugd :
18.00 – 19.00 uur de beginners en jeugd tot ongeveer 9 jaar
18.00 – 20.00 uur de middengroep en competitiespelers

senioren:
20.00 -21.00 uur , recreatief, recreantencompetitie en bondsteams