Tijdelijk gesloten

Zoals alle zaalsporten zijn wij ook even op non actief in deze hectische periode. Geen training, geen vrijspelen, geen evenementen zoals labelkluts etc.

Dat betreuren wij zeer, maar dat staat in geen verhouding met het belang voor ons aller gezondheid. Daarom hopen wij dat jullie allemaal als dit straks over is weer fit en gezond op het badmintonveld zullen staan.

Even praktisch, de contributie van april is automatisch geïnd. Hoe we dit verder doen gaan we later communiceren, we zoeken een verantwoorde en praktische oplossing. De afgeblazen ALV is voor wat betreft de verantwoording over 2019 wat ons betreft informeel afgerond. Alle leden hebben een mail hierover gehad. De doorkijk naar de toekomst is zo onzeker dat een ALV nu ook geen enkele zin heeft. In een latere fase komend we hier op terug. Het bestuur, incl de aftredende voorzitter, blijft zolang in functie.

Inmiddels is duidelijk dat dit seizoen niet meer gespeeld wordt. We streven ernaar om eind augustus weer op te starten.