Presentje van de Ark

Zoals velen zullen weten houdt de basischool de Ark op te bestaan. Deze school haalde in een deel van Doesburg het oud papier op. Een deel van deze inkomsten is nog niet uitgegeven, en men heeft besloten dit te schenken aan verenigingen en instellingen die zich inzetten voor de jeugd. Zo ook onze vereniging, en Angelique Bos mocht bijgaande oorkonde in ontvangst nemen. Een welkome aanvulling voor de financiering van onze jeugdactiviteiten, te meer omdat de inkomsten zoals de grote clubactie erg achterbleven in vergelijking met eerdere jaren.Scan0008

Een mooie stimulans dus, en veel dank aan ouders van leerlingen en voormalig leerlingen die dit mogelijk hebben gemaakt.

We gaan het goed besteden !