Ook voor het bestuur is het seizoen begonnen

We hebben maandag 25/8 voor het eerst vergaderd. Het was weer even wennen,  maar we waren compleet, met Rene van der Kooij als afgevaardigde van de jeugdcie. Het was een start enigszins in mineur. De discussie die wij gedurende meer dan een jaar met de gemeente en stichting den Helder hebben gevoerd mocht er niet toe leiden dat de gemeente van standpunt veranderde.

Waar ging het ook al weer om? Onze recordpoging tijdens het jubileum vond voor een groot deel plaats in zeer onrendabele uren, uren die anders ook niet tot enige huurinkomsten voor de gemeente zouden hebben geleid. We hebben het dan over de vrijdag overdag, en de nacht van vrijdag op zaterdag. In eerdere gevallen, met name het jubileum van Unitas, zijn de kosten voor zaalhuur geheel niet in rekening gebracht. Wij kregen dus wel een rekening, hebben bezwaar gemaakt, gesprekken gevoerd, kortom we zijn meer dan een jaar bezig geweest. Wel hebben we een bijdrage van de gemeente gehad van € 250.–, dat is bij jubilea een soort standaardbedrag. Helaas kunnen we nu niet anders dan concluderen dat de gemeente  blijkbaar wel erg graag wil dat Doesburg op de kaart gezet wordt, ze vinden dat ook prachtig  (luister nog maar eens naar de nieuwjaarstoespraak  van burgemeester Luesink), maar willen koste wat kost er ook nog wat aan verdienen. Uniek waarschijnlijk dat de zaal een keer midden in de nacht rendabel is.

Verder hebben we vooral praktische zaken besproken, van labelkluts tot competitie, van vrijwilligersbeleid tot ouderenbinding. We gaan kijken of we onze oudere leden langer aan ons kunnen binden. Deze groep speelt relatief vrij weinig, en komt daardoor wellicht in de verleiding om dan maar op te zeggen. We gaan kijken wat de reactie is op het aanbod om 70 plussers 50 % reductie te geven op de contributie. Dit is uiteraard niet van toepassing op de bondscontributie, die is gewoon 100 %. Als de reacties positief zijn leggen we het begin volgend jaar voor aan de ALV.

Verder is met name de jeugdcommissie op zoek naar versterking, maar we hebben het al vaker laten horen, vele handen maken licht werk, wil je iets doen, meld het aan één van de bestuursleden, hulp is van harte welkom