Tijdelijk gesloten

Zoals alle zaalsporten zijn wij ook even op non actief in deze hectische periode. Geen training, geen vrijspelen, geen evenementen zoals labelkluts etc.

Dat betreuren wij zeer, maar dat staat in geen verhouding met het belang voor ons aller gezondheid. Daarom hopen wij dat jullie allemaal als dit straks over is weer fit en gezond op het badmintonveld zullen staan.

Even praktisch, de contributie van april is automatisch geïnd. Hoe we dit verder doen gaan we later communiceren, we zoeken een verantwoorde en praktische oplossing. De afgeblazen ALV is voor wat betreft de verantwoording over 2019 wat ons betreft informeel afgerond. Alle leden hebben een mail hierover gehad. De doorkijk naar de toekomst is zo onzeker dat een ALV nu ook geen enkele zin heeft. In een latere fase komend we hier op terug. Het bestuur, incl de aftredende voorzitter, blijft zolang in functie.

Inmiddels is duidelijk dat dit seizoen niet meer gespeeld wordt. We streven ernaar om eind augustus weer op te starten.

Gevonden

Een zilveren bedeltje met een steentje in het midden. In de kantine, waarschijnlijk van één van onze leden. Maarten Lindner past er nu op, bij hem kun je je melden

ALV 2020, hoe verder

De coronacrisis zet ons hele leven aardig op zijn kop. Badmintonnen kunnen we even niet meer, en dat is nog maar een van de minder belangrijke zaken. Ook bestuurlijk zitten we even in de wachtstand. Voorlopig hebben we 22 april als datum voor de ALV gepland, maar of dit haalbaar is, is zeer de vraag. De meeste stukken staan inmiddels wel op de site, dus de belangstellenden kunnen daar al kennis van nemen. Ze worden zsm compleet gemaakt.

Eén van de lastigste punten is de bestuursbezetting. Na 18 jaar voorzitter zet ik er definitief een punt achter. Ik merk dat deze vereniging wat vers bloed nodig heeft, en wat er voor mij persoonlijk nog bij kwam is dat ik altijd met plezier competitie heb gespeeld, maar blijkbaar als één van de weinigen. De competitie was voor mij een extra uitdaging op het badminton, en gaf best extra energie en speelvreugde. Er kan komend seizoen waarschijnlijk geen team op de been worden gebracht.

Dat, en vooral dat 18 jaar voorzitterschap onderhand wel mooi is, bracht mij tot de beslissing om er mee te stoppen. Ik hoop ernstig op vers bloed, want dat is wat de vereniging nodig heeft. Ik hoop dat er nu wel iemand opstaat, want algemene oproepen, gerichte vragen, de afgelopen jaren mocht het allemaal niets opleveren. Ik reken op jullie verantwoordelijkheidsgevoel.

Hein den Hartog

aftredend voorzitter

de gevolge van corona

We hebben woensdagavond besloten het mosterdstadtoernooi van deze zaterdag niet door te laten gaan. Ook hebben we besloten de uitnodiging voor de ALV niet te versturen. Hoe gaan we nu verder?
Conform de adviezen zullen er geen wedstrijden, trainingen en andere bijeenkomsten plaatsvinden. Heel concreet betekent dat dat de jeugdtrainingen voorlopig vervallen, in elk geval tot 1 april, geheel in de lijn met de landelijke adviezen. We stellen definitief de ALV uit, we communiceren zsm een nieuwe datum, we denken aan eind april.
We blijven vrij spelen. Dat kan dus op dinsdagochtend op de gewone tijd en donderdagavond vanaf 19.30 uur. We doen daarbij wel een ernstig beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid, zoals alle bekende aanwijzingen als:
• bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts komt u niet naar de zaal.
• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) : kom NIET naar de zaal
• We spreken elkaar hierop aan als we anders constateren dan we hebben afgesproken

Mosterdstadtoernooi gaat NIET DOOR

Komende zaterdag zou editie 2020 van het mosterdstadjeugdtoernooi gespeeld worden. Inmiddels zijn er, ongetwijfeld mede door het rondwarende coronavirus, een aantal afzeggingen. De BV Doesburg wil er alles aan doen om verspreiding van dit virus tegen te gaan, en zodoende hebben we besloten het toernooi niet door te laten gaan.

Deze beslissing viel ons zwaar, maar risico op besmetting en de kans dat nog veel meer mensen het niet aandurven om te gaan spelen rechtvaardigen ons inziens deze beslissing.