nieuws sporthal

Behoefte sporthal blijft ondanks krimp bestaan

Uit het onderzoek is gebleken dat de behoefte aan de sporthal ook in de toekomst blijft. Ook wijst het onderzoek uit dat de gymzalen optimaler benut kunnen worden. Het hybridemodel gaat uit van een nieuwe sporthal en het effectiever benutten van gymzaal Wilgenstraat. Dit betekent dat gymzaal Armgardstraat wordt afgestoten. Voor de schoolgym worden oplossingen in de vorm van vervoer in een later stadium verder uitgewerkt.

Wethouder Birgit van Veldhuizen vindt het hybride model een logische keuze: “In de ruimtelijke structuurvisie is centrum Beinum als aandachtspunt benoemd en door hier een nieuwe sporthal in te passen, garanderen we ook op dit gebied de toekomstige leefbaarheid in de wijk. Diverse inwoners hebben aangegeven graag de sporthal in de wijk te behouden. Onderzoek wees uit dat er ook geen andere geschikte locatie is, dus nieuwbouw in Beinum lijkt een logische keuze

Op 9 oktober worden de scenario’s en de keuze van het college gepresenteerd in de commissievergadering. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad op 31 oktober een beslissing..”

bron ; Doesburg Nieuws.