lid van verdienste

nov3hm1

Op 3 nov . 2016 is Hans Meijster benoemd tot het eerste “lid van verdiensten” voor zijn bijzonder inzet voor de BV-Doesburg. Hein den Hartog ( vz) riep de aanwezige leden op mee te helpen denken een passend en reproduceerbaar aandenken te vinden.
Badminton Nederland heeft Hans de bronzen legpenning voor bijzondere verenigingsverdienste verleent . De penning en de bij behorende oorkonde zijn uit gereikt door Margreet van Ittersum en Jan-Maarten ten Katen lid van Badminton Nederland distr. Oost.

Even ter aanvulling, sinds de ALV van 2016 kent de BV Doesburg het “lid van verdienste”. Deze titel wordt toegekend aan leden die (vaak noodgewongen)  afscheid nemen en die structureel meerdere taken voor de vereniging hebben uitgevoerd, de vereniging altijd op een positieve wijze hebben uitgedragen  en waarvan het bestuur het als meerwaarde beschouwt dat deze leden bij de vereniging betrokken blijven. Het bestuur kan zelf het initiatief nemen, maar ook nominaties zijn welkom.