Kerstmis 2017

De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken, en daarmee altijd even een mooi moment van bezinning. Voor ons badmintonners betekent dit je verheugen op de komende oliebollenmix (4 januari, je  komt toch ook), maar ook terugkijken. Hebben we het afgelopen jaar de juiste dingen gedaan, hebben we alles uit de kast gehaald om de vereniging een stap verder te krijgen, hebben we onderling verbinding gezocht, kortom hebben we verenigingsgevoel getoond? Juist dat zou mi de meerwaarde van een vereniging moeten zijn boven alle vormen van individueel sporten die de laatste jaren populair is. Als we ergens een meerwaarde kunnen tonen naast het feit dat badmintonnen gewoon leuk, gezond, snel en laagdrempelig is, is dat juist de onderlinge verbondenheid binnen een vereniging. Laten we dat komend jaar eens wat scherper op het netvlies zien te krijgen.

Ook goede voornemens horen bij deze periode. Ledenaanwas, vrijwilligers, verjonging, betrokkenheid, allemaal items die aandacht behoeven.  Er is nog genoeg te doen. Gaan we het nu niet over hebben, maar voor het komend jaar een heel gezond, sportief en vreugdevol toegewenst.