kantine

Er zijn weer kantine perikelen. Nadat we enkele jaren geleden na het vertrek van Ada een deel van het seizoen geen kantine hadden lijkt het nu weer dezelfde kant op te gaan. Volgens info van Martin Meurkes vraagt de gem Doesburg vanaf 1 september de volledige huur, iets waar Martin reductie op had omdat de inkomsten van de kantine tegenvielen. Dit komt onder andere omdat men er niet in slaagt de zaal een aanzienlijk hogere bezettingsgraad te geven dan nu het geval is. Martin wil in principe wel doorgaan, maar niet tegen de pachtsom die de gem Doesburg voorstelt.

Het lijkt erop dat de sportverenigingen nu de dupe worden van een falend beleid om de sporthal beter gevuld te krijgen, iets dat zonder kantine nog moeilijker wordt. Het lijkt een neerwaartse spiraal, en dat na enkele mooie investeringen in de zaal.

Wij beraden ons, samen met de andere vaste gebruikers, op passende stappen.