Het nieuwe seizoen is in aantocht….en hoe nu verder?

Bijna alles is in gereedheid gebracht om er weer een mooi seizoen van te maken. Er is in de zaal geïnvesteerd, een nieuwe vloer en nieuwe verwarmingsketels, kortom de zaal is er klaar voor. Op één ding na. Er is nog geen duidelijkheid over de kantine. Wat erg duidelijk is, is dat de animo niet al te groot is. Er zal geen nieuwe kantine-exploitant komen die de zaak voortzet zoals Ada dat jaren gedaan heeft, dus als zelfstandig exploitant die voor eigen risico de kantine pachtte en exploiteerde.

Er is wel andere belangstelling, en de bal ligt nu bij de gemeente (eigenaar en politiek verantwoordelijk voor sport en accommodaties) en de stichting zwembad den Helder, (exploitatie en beheer Beumerskamp). Als alles goed gaat komt er snel na de start van het seizoen duidelijkheid, hoe verder. Inmiddels is men er wel van overtuigd dat een kantine bittere noodzaak is. Doesburg heeft nu een mooie, goede sporthal, en men zou zichzelf en ons te kort doen om de kantine onbenut te laten.

Zoals het er nu naar uitziet zal de start van het seizoen dus nog met een gesloten kantine zijn, maar we hebben erg goede hoop dat dit van korte duur zal zijn.