Geen speelmogelijkheid op vrijdagavond komend seizoen

In de laatste nieuwsbrief werden de leden uitgenodigd hun mening te geven over de vrijdagavond. 17 personen hebben de vraag beantwoord, een aantal zekere spelers, een aantal mensen die aangeven soms te komen, een aantal die aangeven geen gebruik te zullen maken van deze mogelijkheid en in deze categorie ook nog een aantal mensen die aangeven tegenstanders te zijn van de vrijdagavond. Dit met het oog op het ALV besluit van 2014 en het feit dat de donderdag nog ruimte kent.

Het bestuur heeft geconcludeerd dat we onvoldoende mogelijkheden zien om op vrijdagavond de zaal enigszins representatief te vullen. Het komend seizoen zullen we dus uitsluitend op de dinsdagochtend en donderdagavond spelen.