Evenementen

De badmintonvereniging Doesburg kent een aantal vaste evenementen per jaar. Het seizoen. begint over het algemeen met een labelkluts in september of oktober, daarna  komen we vanzelf bij de nodige sinterklaas- en kerstactiviteiten .

Het nieuwe jaar start traditioneel met de oliebollenmix op de eerste donderdag na nieuwjaarsdag. In het voorjaar volgen het parabadmintontoernooi en mosterdstadtoernooi (regionaal jeugdtoernooi) .

Na de competitie worden de clubkampioenschappen gehouden en eind van het seizoen is er nog een jeugdactiviteit, vaak in de vorm van een kamp.