Ere-lid Henk Bootsma overleden

Ons bereikte het droeve bericht dat Henk op 27 juni op 81 jarige leeftijd is overleden.

Erelid word je niet vanzelf. Henk heeft die titel ruimschoots verdiend. Vele jaren voorzitter, in een periode dat er ook tegenstellingen binnen de vereniging waren. Henk verstond de kunst om daar op een prettige en verstandige wijze mee om te gaan, oog voor ieders belang en mening en de koers van de vereniging goed in het oog houdend. Het was een andere tijd, eind vorige eeuw was de periode dat Henk voorzitter was. De vereniging was groter, het verenigingsgevoel veel duidelijker aanwezig dan nu, en Henk was het boegbeeld, vooral intern. Henk hoefde niet zo nodig naar buiten uit te stralen dat hij de voorzitter was. Binnen de vereniging de zaakjes goed op orde, dat was voor hem het belangrijkste.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.