De kantine en aanverwante zaken

Donderdag heeft Martin Meurkes bekend gemaakt dat hij, om 1 juli de kantine te kunnen beëindigen, medio juni al zal stoppen. Voor onze labelkluts houdt dat in dat er dan geen kantinevoorziening zal zijn. Voorlopig is er ook nog geen oplossing in zicht, vanuit het gemeentehuis blijft het uiterst stil. We hebben een toezegging van het college dat er een volwaardige kantinevoorziening zal blijven, maar het is nog niet helder wat die toezegging waard is.

Het is te triest voor woorden dat een financieel gaatje en een verstoorde relatie tussen twee partijen ertoe lijkt te leiden dat de doesburgse zaalsporter de dupe gaat worden. Ik hoop van harte dat de politiek in staat zal zijn dit probleem even stijlvol op te lossen als de overige accommodaties, zoals voetbal en tennis.

In de raad van woensdag 24 juni komt het visiedocument van het zwembadbestuur aan de orde. In deze visie wordt het zwembad uitgebreid met vele voorzieningen, oa de nieuwe sporthal. Deze komt dan schuin achter het zwembad, tegen de hoek van het zwembad waar de glijbaan is. Afmeting 24×44 meter, de architect is Willem de Groot. Kosten 2 miljoen euro.
Het is geagendeerd als ingekomen stuk, dus nog geen besluitvorming. Dit geeft wel welk belang het zwembad hierin heeft.

De kantine zal hooguit in de rondvraag worden besproken. Dit alles is te vinden op internet op de site van de gemeente, bij de raadsvergadering van die woensdag.

Iets meer openheid van zowel gemeente als zwembad was tegenover de belanghebbenden wel zo netjes geweest. De raadsvergadering is voor belangstellenden via de site van de gemeente Doesburg te volgen en is nadien ook te bekijken. Mooie oriëntatie om te bepalen op wie je volgend jaar voor de gemeenteraad moet gaan stemmen.