de gevolge van corona

We hebben woensdagavond besloten het mosterdstadtoernooi van deze zaterdag niet door te laten gaan. Ook hebben we besloten de uitnodiging voor de ALV niet te versturen. Hoe gaan we nu verder?
Conform de adviezen zullen er geen wedstrijden, trainingen en andere bijeenkomsten plaatsvinden. Heel concreet betekent dat dat de jeugdtrainingen voorlopig vervallen, in elk geval tot 1 april, geheel in de lijn met de landelijke adviezen. We stellen definitief de ALV uit, we communiceren zsm een nieuwe datum, we denken aan eind april.
We blijven vrij spelen. Dat kan dus op dinsdagochtend op de gewone tijd en donderdagavond vanaf 19.30 uur. We doen daarbij wel een ernstig beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid, zoals alle bekende aanwijzingen als:
• bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts komt u niet naar de zaal.
• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) : kom NIET naar de zaal
• We spreken elkaar hierop aan als we anders constateren dan we hebben afgesproken