Colofon en contactgegevens 2024

Penningmeester contributiezaken en ledenadministratie: (aanmelden en opzeggen)
Bert Meijerink Tel: 0620948852

ledenadministratie@bvdoesburg.nl

Opzeggen uitsluitend schriftelijk, opzegtermijn 2 maanden

Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Vacant      voorzitter@bvdoesburg.nl
Secretaris:
Fred Mossink  secretaris@bvdoesburg.nl

Veerpoortstraat 11 ; 6981 BL Doesburg

Penningmeester:
Gerard de Bruin Tel: 471507    penningmeester@bvdoesburg.nl

Leden:
Rien van Ittersum Tel: -0653711243
Vacature

Trainers:
Jan-Maarten ten Katen   hoofdtrainer jeugd en trainer senioren

Technische commissie:
Voorzitter:
vacature !

Competitieleider:
Rien van Ittersum Tel: 0653711243

Recreantencommissie:
Voorzitter:
Rien van Ittersum (training / recreantencompetitie) Tel: -0653711243
Leden:

Jeugdcommissie:  jeugdcie@bvdoesburg.nl
Voorzitter: Margreet van Ittersum
Leden:
Erik van der Veen en Marjolein de Lange
Website:
Hein den Hartog 

Shuttlebeheer
Sivert Beertema en Hennie Hutink

PR-activiteiten
vacature

Ereleden van de Badminton Vereniging Doesburg:
Petro van Dijk
Jan Pastoor
Truus van der Wouden