Colofon en contactgegevens 2021

Penningmeester contributiezaken en ledenadministratie: (aanmelden en opzeggen)
Bert Meijerink Tel: 474869
Hermaat 129 6983 AH Doesburg
ledenadministratie@bvdoesburg.nl
Opzeggen uitsluitend schriftelijk, opzegtermijn 2 maanden

Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Hein den Hartog     voorzitter@bvdoesburg.nl
Secretaris:
Fred Mossink    secretaris@bvdoesburg.nl

Penningmeester:
Gerard de Bruin Tel: 471507    penningmeester@bvdoesburg.nl

Leden:
Rien van Ittersum Tel: 421498-0653711243
René van der Kooij Tel: 479491

Trainers:
Jan-Maarten ten Katen   hoofdtrainer jeugd en trainer senioren

Technische commissie:
Voorzitter:
vacature !

Competitieleider:
Rien van Ittersum Tel: 0653711243

Recreantencommissie:
Voorzitter:
Rien van Ittersum (training / recreantencompetitie) Tel: 421498-0653711243
Leden:
Annie Meijerink Tel: 474869

Jeugdcommissie:  jeugdcie@bvdoesburg.nl
Voorzitter:
René van der Kooij Tel. 479491
Leden:
Erik van der Veen
Margreet van Ittersum

Shuttlebeheer
Sivert Beertema en Hennie Hutink

PR-activiteiten
vacature

Ereleden van de Badminton Vereniging Doesburg:
Petro van Dijk
Jan Pastoor
Truus van der Wouden
Henk Bootsma