BV Doesburg 40 jaar!

Het duurt nog even, maar achter de schermen wordt al een tijdje gedacht over hoe we dit jubileum gaan vieren. We denken nu in de richting van een concentratie in een weekend, met een rode draad erdoorheen, waaromheen tal van (neven)activiteiten kunnen  plaatsvinden. Zo wordt gedacht aan een toernooi of reünie van oud-leden, een clinic, een jeugdactiviteit, een vriendschappelijke wedstrijd, kortom tal van zaken om het een breed publiek, maar vooral ons als leden, een (deel van) het weekend goed naar de zin te maken.

Hebt u ideeën, wilt u meedenken of meewerken, meldt het ons op 40jaar@bvdoesburg.nl