Belangrijk

Pubkwiz
Donderdag 25 januari hielden wij in de kantine Beumerskamp een gezellige
Pubkwiz.
Het was een leerzame avond onderleiding van Hein den Hartog en Gerard de Bruin . Sander de denker op de onderste foto heeft deze pubkwiz gewonnen.