Wederom nieuwe coronamaatregelen

In de bestrijding van de pandemie zijn we weer een nieuwe fase in gegaan. Jullie hebben ongetwijfeld uit de pers vernomen dat vanaf volgende week controle van een CoronaToegangsBewijs, oftewel een QR code verplicht is. Daar zullen ook wij niet aan ontkomen.

Op de dinsdagen zoeken we een pragmatische oplossing, omdat iedereen ongeveer tegelijk aankomt. Controle daarvan hoeft niet veel tijd en inspanning te kosten.

Voor de donderdag ligt dat anders. Jeugd onder 18 en de trainers hoeven niet gecontroleerd te worden, dus controle zal plaatsvinden vanaf 19.45 uur aan de deur.

We blijven tot ca 20.30 uur aan de deur controleren, daarna dienen laatkomers zich direct te melden bij de zaal. Dus niet eerst omkleden, direct na binnenkomst naar de dubbele zaaldeuren en je daar melden.

Laten we het de mensen die controleren niet moeilijk maken, geen discussies aan de deur. Wie geen QR code kan tonen mogen we niet binnenlaten. Neem je eigen verantwoordelijkheid, heb je geen QR code, blijf thuis.

Uiteindelijk kost dit menskracht. De eerste paar keer is het schema gevuld met bestuursleden, maar omdat we verwachten dat dit nog wel even aanloopt zoeken we vrijwilligers om daarbij een rol te spelen. Wie helpt ons?