Recreatief badminton

Zo is het volgende mogelijk:
o Ruime mogelijkheid tot vrij spelen.

o Ontwikkeling van de badmintonvaardigheid, dmv training. Indeling gebeurt uiteraard op uw eigen niveau.

o Diverse activiteiten, bv labelkluts en andere verenigingsbrede activiteiten.

o Mogelijkheid tot deelname aan het wedstrijd gebeuren op een aantal niveaus. Wij kennen de recreantencompetitie, maar ook de districtscompetitie kan voor u een aantrekkelijke optie zijn.

Recreanten kunnen in teamverband deelnemen aan het Landelijk Recreanten Team Toernooi dat jaarlijks wordt gehouden. De recreantencommissie, kortweg Recom, heeft als doelgroep de recreant en het recreatieve element in onze vereniging. Zo houdt zij zich bezig met organisatie van oliebollenmix en andere gezelligheidsavonden zoals een labelkluts-avond, maar ook met organisatorische zaken zoals het samenstellen en indelen van trainingsgroepen en recreantencompetitie.