Over de jeugd

Wij richten ons vooral op:

o Ontwikkelen van spelvaardigheid en opleiden tot een goed spelniveau. Wij doen dit door middel van goed opgeleide trainers, maar ook met de hulp van vele vrijwilligers.

o Vasthouden van betrokkenheid bij de badmintonsport.

o Deelname aan competitie optimaal stimuleren.

o Bevorderen van de sociale vorming (verenigingszin) via de sport maar ook door niet-badmintonactiviteiten zoals een jeugdkamp.

o Deelname aan de verschillende (jeugd)competities, waarbij jeugd naar leeftijd en vaardigheid wordt ingedeeld.

o Doorstroming naar de senioren bevorderen zodra de jeugd zover is.

Toetsing:

De vorderingen van de jeugd worden regelmatig getoetst, bij een goed resultaat gevolgd door een Badminton Nederland deeldiploma. In competitieverband wordt tegen teams uit de regio gespeeld. Deze teams worden begeleid door ouders. Ons Mosterdstad-jeugdtoernooi is een jaarlijks terugkerend toernooi. Dit staat open voor iedere badmintonner tot 18 jaar en hier wordt aan deelgenomen door spelers uit de regio en natuurlijk van onze eigen vereniging. Uiteraard wordt er regelmatig bij andere zaken stilgestaan. De feestelijke afsluiting van het seizoen, sinterklaas en kerst zijn zaken die niet ongemerkt voorbijgaan. Indien mogelijk organiseren we een jeugdkamp.

Een bijzonder groep binnen de jeugd is de groep Badminiton.
Sinds enige jaren kent de B.V.Doesburg badminiton. Dit is bedoeld voor kinderen van 6 tot 9 jaar en is anders van opzet dan de jeugdtrainingen. Bij badminiton zijn trainer en kinderen niet alleen bezig met racket en shuttle, maar ook met allerlei materiaal dat wordt gebruikt om de kinderen op een zeer speelse manier met sport bezig te laten zijn. Daarmee oefenen ze dan die vaardigheden die nodig zijn voor het badmintonspel, uiteraard ook hier onder begeleiding van een professionele trainer en diverse vrijwilligers. De speeltijden voor de jeugd vindt u elders op deze site.

Aandacht voor het individu

Onze begeleiders en trainers zijn kundig en geschoold. Ze willen waar nodig c.q. gewenst de kinderen zoveel mogelijk individueel kunnen begeleiden. Een voorwaarde daarvoor is dat als er zaken zijn waarvan het belangrijk is dat de trainer die weet, dat deze ook aan hem of haar kenbaar worden gemaakt. Zijn er zaken waarvan u vindt dat het belangrijk is dat de trainer daar kennis van heeft, vertel ze dat ook. Dan kan daar bij de training rekening mee worden gehouden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om beperkingen, allergieën of zaken die van invloed zijn op het gedrag. Uiteraard wordt met deze info vertrouwelijk omgegaan.