Over ons

Onze vereniging:   B.V. Doesburg.
Onze vereniging is 1 mei 1973 opgericht. Het is een vereniging voor jong en oud. We hebben jeugd leden van 6 tot 18 jaar, waarvan de oudsten ook bij de senioren kunnen spelen.

Onze seniorleden spelen zowel recreatief als prestatiegericht. Denk niet dat u te oud bent, onze oudere leden hebben respectabele leeftijden. Onze speelaccommodatie is de sporthal Beumerskamp.

Badminton is een racketsport. Hoe het gespeeld wordt vindt u hier bij de spelregels

JEUGD
Door een actieve jeugdcommissie zijn we erin geslaagd om een uitgebreide jeugdgroep te maken. Deze groep maakt wezenlijk deel uit van de vereniging. Lees meer over de jeugd.

RECREATIEF BADMINTON

Badminton is recreatiesport bij uitstek. Makkelijk te leren, lage drempel, relatief niet duur, je hoeft niet met een groep binnen te komen, er is altijd wel iemand om te spelen. BV Doesburg biedt mensen de mogelijkheid om op diverse dagen actief te zijn Ook is de club erg flexibel als het gaat om individuele wensen.

Wat er mogelijk is, lees hier verder

 

WEDSTRIJDSPORT
B.V. Doesburg speelt op verschillende niveaus in de competitie. Naast de recreantencompetitie kennen we de districtscompetitie (regionaal, globaal van Zevenaar/Duiven via Zutphen tot en met Groenlo/Winterswijk). B.V. Doesburg speelt alle thuiswedstrijden van haar teams dit seizoen op donderdagavond, onze clubavond. De district -en jeugdcompetitie loopt van medio september tot medio maart, de bondscompetitie stopt al in januari.

De technische zaken worden begeleid door de technische commissie. Iemand die te kennen geeft aan de competitie te willen deelnemen, wordt ingedeeld in één van de teams die samengesteld worden door de technische commissie en de trainers. Bij de jeugd heeft de jeugdcommissie uiteraard een grote rol.

Zijn er nog vragen? Of is iets onduidelijk dan kunt u altijd terecht bij het bestuur of de technische commissie.

Namen vindt u in het colofon

WAT HEB IK NODIG OM TE KUNNEN BEGINNEN ?
Om te starten is niet veel nodig, maar essentieel zijn schoenen, sportkleding en een racket. Shuttles worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Wij spelen met professionele nylon shuttles.

EN DAN SPELEN!!!
Om in de zaal het een en ander goed te laten verlopen hebben we het label-afhang-systeem ingevoerd. Het labelafhangsysteem is volgens ons het beste systeem om te garanderen dat iedereen wat spelen betreft behoorlijk aan zijn / haar trekken komt. Iedereen heeft een label, en hangt dat op het labelbord. Op deze wijze kan men gegarandeerd spelen tijdens het halfuur dat gekozen is. Maar dan moeten we ons er wel aan houden natuurlijk. We hebben daar wat afspraken over gemaakt.

inschrijfformulier_bvd

Bestuur

Uiteraard is er een bestuur dat veel binnen deze vereniging regelt. Lees hier de noodzakelijke wetenswaardigheden, ook over de contributie.

ontstaan van de badmintonsport