ALV, magere opkomst, vet resultaat!

Door de magere opkomst en de geweldige locatie, met een megagrote ovale tafel, ontspon tijdens de ALV een echt inhoudelijk gesprek over het wel en wee van onze vereniging. Uiteraard volgens de agenda, maar door het fysiek aan één tafel zitten ontstond veel meer interactie dan gebruikelijk.  Wellicht een opmaat voor een ALV nieuwe stijl!  Alle aanwezigen gingen met een goed gevoel huiswaarts, een nuttige bijeenkomst!