ALV 2023

Doesburg,  14 maart 2023

Beste leden van onze badmintonvereniging

Wij nodigen jullie graag uit om deel te nemen aan de komende Algemene Leden Vergadering. Het wordt een ledenvergadering waarin we vooral willen vooruit kijken naar ons 50 jarige bestaan. Er zijn wat ideeën, en we willen vooral samen een feestje ervan maken.

De vergadering zal plaatsvinden op woensdag  29 maart   van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Indien je er niet bij kan zijn horen we het graag van te voren; bv een berichtje via de mail:  secretaris@bvdoesburg.nl

De locatie is de Anne Frank School,  aan de Goudenregenstraat, officieel  Forsythiastraat 1,

Lees hier de volledige uitnodiging

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Verslag vorige ALV  van 30 maart 2022
 3. Mededelingen
  1. Stand van zaken beheer en aanbesteding sporthal
 4. Verantwoording 2021
  1. Financiële stukken, verantwoording 2021
  1. Commissieverslagen
  jeugd, Recom/ competitie.
 5. Bestuursverslag 2022
 6. Wat willen we het komende jaar
 7. 50 jarig feestje
 8. Aanvulling in het bestuur
 9. Meer leden….
 10. Enz…
 11. Rondvraag.

Namens het bestuur

Fred Mossink; secretaris