ALV 2024

Doesburg,  10 maart 2024

Beste leden van onze badmintonvereniging

Wij nodigen jullie graag uit om deel te nemen aan de komende Algemene Leden Vergadering. In de vergadering willen we terugkijken op afgelopen jaar, middels de jaarverslagen van commissies en bestuur,  maar ook vooral ideeën uitwisselen voor de komende jaren.  Hoe houden we de vereniging levendig en sprankelend..

Speciale aandacht verdient de bemensing van het bestuur en de commissies. Er is al twee jaar een vacature voor een voorzitter.  En volgens de oud voorzitter;  het is ‘het makkelijkste baantje binnen de vereniging’. De vergadering zal plaatsvinden op woensdag  27 maart   van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Indien je er niet bij kan zijn horen we het graag van te voren; bv een berichtje via de mail:  secretaris@bvdoesburg.nl

De locatie is de Anne Frank School,  aan de Goudenregenstraat, officieel  Forsythiastraat 1,

De agenda voor de vergadering is als volgt:

Hieronder zijn alle stukken voor de vergadering geplaatst.

De agenda is.

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Verslag vorige ALV  van 29 maart 2023
 3. Mededelingen vanuit bestuur
 4. Verantwoording 2023
  1. Financiële stukken, verantwoording 2023
  1. Commissieverslagen
  1. Bestuursverslag 2023
 5. Beheer sporthal en exploitatie kantine
 6. Wat willen we het komende jaar
 7. Aanvulling in het bestuur
 8. Meer leden….
 9. Enz…
 10. Rondvraag.

Namens het bestuur

Fred Mossink; secretaris