ALV 2021

Beste leden van onze badmintonvereniging

Hiermee nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 14 oktober (nog even onder voorbehoud)  19.00 uur tot 20.00 uur.  Voorafgaand aan de reguliere speelavond.

De locatie is de kantine van de sporthal

De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen
  • Uitkomsten van de schriftelijke ronde over de Formele verantwoording 2019 en begroting 2020.
  1. Hoe kijken we aan tegen de onze vereniging; wat brengt de toekomst
  • Ledenwerving
  • Corona
  • Bestuurssamenstelling vanaf 2022
  • Enz…
  1. Rondvraag

Documenten:

Notulen ALV 2020

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Verslag penningmeesters

Verslag secretaris

Verslag jeugdcommissie

Verslag recreantencommissie