ALV 2022 (en 2021)

Beste leden van onze badmintonvereniging

Hiermee nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op woensdag 30 maart om 20.00 (nog even onder voorbehoud)   uur. 

De locatie is de Anne Frankschool aan de Goudenregenstraat. We zitten daar, afhankelijk van de opkomst, in de grote ruimte of in de kleine ruimte. Ook al is het niet meer verplicht, we willen graag rekening houden met een ieder, en daarom willen we toch een ruime opstelling maken. Aanmelden voor de ALV is daarom een vereiste. Info over hoe volgt later!

Lees hier de officiële uitnodiging

De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen

3: Verantwoording 2020; wordt alleen behandeld aan de hand van ingekomen vragen

Notulen ALV 2020

Jaarrekening 2020

Verslag secretaris

Verslag jeugdcommissie

Verslag recreantencommissie

Begroting 2021

4: Verantwoording 2021; wordt alleen behandeld aan de hand van ingekomen vragen

Jaarrekening 2021

Verslag penningmeesters

Verslag secretaris

Verslag jeugdcommissie

Verslag recreantencommissie

5: Hoe kijken we aan tegen de onze vereniging; wat brengt de toekomst

6: Wat willen we het komende jaar

  • Ideeën bespreken

7: Rondvraag