ALV 2022 (en 2021)

Beste leden van onze badmintonvereniging

Hiermee nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op XXXXXXXXXXXXXX (nog even onder voorbehoud)   uur. 

De locatie is de kantine van de sporthal

De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen

A: Verantwoording 2020

Notulen ALV 2020

Jaarrekening 2020

Verslag penningmeesters

Verslag secretaris

Verslag jeugdcommissie

Verslag recreantencommissie

B: Verantwoording 2021

C: Hoe kijken we aan tegen de onze vereniging; wat brengt de toekomst

  • Ledenwerving
  • Corona
  • Bestuurssamenstelling vanaf 2022
  • Enz…

D: Rondvraag