ALV 2018

Op de laatste woensdag van maart hebben we, zoals bijna elk jaar, onze algemene ledenvergadering gehouden. Dit jaar was echter wel een bijzonder jaar, na jaren van minder belangstelling zaten we woensdag met 22 personen heel serieus over onze vereniging te praten. Groot winstpunt, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en dat ook gedaan. Rode draad door de avond was de vraag “Hoe bereiken we een gezond BV Doesburg dat stralend haar 50-jarig bestaan kan vieren”.

Op deze avond zijn tal van suggesties gedaan. Met een aantal zijn we aan de slag gegaan. Jullie krijgen daarover op korte termijn een mail. Daarnaast zijn er andere suggesties gedaan  waarbij we hulp nodig hebben. De interesse / bereidheid voor een structurele bestuursfunctie is echter laag. Toch zijn er zaken die gedaan moeten worden, en veel van de zaken kunnen ook best op incidentele basis gebeuren. Wat we daarvoor nodig hebben is informatie van onze leden over waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en waar we jullie (en hoe vaak) wel eens voor mogen benaderen. Ook hierover worden jullie in een later stadium benaderd. Mocht je nu al je bereidheid willen tonen, bijvoorbeeld om de nu benoemde acties mee vorm te geven, één mail naar secretaris@bvdoesburg.nl is voldoende.