ALV 2013

Een redelijk bezochte ALV nam het besluit om met ingang van de maand mei de contributie te verhogen tot € 12.50 per maand voor senioren. Deze maatregel was al aangekondigd op de ALV van 2011 en 2012, maar nu is er geen ontkomen meer aan. De laatste contributieverhoging is overigens meer dan 10 jaar geleden, toen met de komst van de euro ook de contributie is verhoogd. De jeugd blijft € 6.50 betalen.

Verder is op de ALV uitgebreid gesproken over commissie- en bestuursleden. Wij prijzen ons gelukkig dat er inmiddels weer een technische commissie is, die nog wel wat versterking kan gebruiken, maar met Peter Verweij, Lucy Hu en Paul Schilderink in ieder geval een basis kent om verder te bouwen.

Uiteraard was ook het naderend jubileum onderwerp van gesprek. Het programma begint vaste contouren te krijgen. We kijken allemaal erg uit naar de festiviteiten.

Tevens was er een brede oproep voor leden om zich op te geven voor de competitie. Er lijkt sprake van forse koudwatervrees om zich op te geven om een seizoen lang lekker tegen andere verenigingen en mensen te spelen. Geef je op, recreant of 4, 5e klasse, het is allemaal te regelen. Liever niet veel op zondag, vrijdagavond de thuiswedstrijden is ook een mogelijkheid. Vermeld dit wel heel duidelijk op het inschrijfformulier.