Algemene ledenvergadering

Niets is in 2020 hetzelfde, en dat geldt dus ook voor onze ALV. Gepland was maart, maar toen kwam corona. Uitstel volgde, maar al snel werd duidelijk dat uitstel niet de juiste maatregel was.

Het bestuur heeft toen gekozen voor een splitsing.

De verantwoording over het voorbije jaar vond digitaal plaats, in alle openheid via onze website. Daar vind je nog steeds alle verslagen, financiële verantwoording etc.

Op donderdag 17 september hebben we een korte ALV gehouden in de sporthal, lekker ruim zodat de 1.5 meter geborgd is.

Als eerste punten hebben we toen de verantwoording 2019 vastgelegd. Er waren geen opmerkingen, dus complimenten voor de opstellers.

Daarna hebben we ons gericht op de toekomst. We spraken over de toekomst van het mosterdtoernooi (ja, we gaan door!), over de coronamaatregelen, over de strippenkaart (besluit 2019!, nog weinig vraag naar) en over de bestuurssamenstelling. Uw voorzitter stopt namelijk per ALV 2021, dus normaliter in maart 2021.

De rondvraag bracht ook nog een paar punten naar voren, waar we als bestuur zeker aandacht aan moeten besteden. Als laatste volgde een oproep voor de grote clubactie. Jullie hebben toch al een lot via onze vereniging gekocht?

Binnen een uur konden we weer spelen, het was een zinvol uur!