Algemene ledenvergadering verplaatst

Door omstandigheden zijn we genoodzaakt de ALV, die eind maart gepland was, te verplaatsen naar woensdag 9 april.  Ook de locatie is niet de gebruikelijke, de Linie wordt immers verbouwd. Gelukkig zijn we welkom in het gebouw van school de Ark, locatie Beinum.

We zien jullie voor de ALV graag op woensdag  9 april, locatie Beinum van de Ark