Algemene Ledenvergadering 2020

Beste leden van onze badmintonvereniging

Hiermee nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 17 september  19.00 uur tot 20.00 uur.  Voorafgaand aan de regulier speelavond.

De locatie is de Sporthal (in de zaal  in verband met de corona maatregelen).

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen
 • Uitkomsten van de schriftelijke ronde over de Formele verantwoording 2019 en begroting 2020.
 • Aangepast systeem en hoogte van de bondscontributie.
 • Vastgesteld beleid strippenkaart.
 1. Hoe kijken we aan tegen de onze vereniging; wat brengt de toekomst
 • Ledenwerving
 • Corona
 • Bestuurssamenstelling vanaf 2021
 • Enz…
 1. Mosterd Stad Toernooi
  • Meerwaarde voor BV Doesburg
  • Menskracht voor organisatie
 2. Rondvraag
Documenten:

Notulen ALV 2019

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Verslag penningmeesters

Verslag secretaris

Verslag jeugdcommissie

Verslag recreantencommissie

Voorstel strippenkaart