Algemene Ledenvergadering 2014

Woensdag 9 april was het dan weer zover, de ALV van onze vereniging. Een redelijke tot goede opkomst als je het vergelijkt met voorgaande jaren, maar het blijft een klein percentage van de leden die de moeite neemt om aanwezig te zijn bij de  vergadering waar je jouw stem kunt laten horen.

Gestart werd met alle terugblikken, verantwoordingen etc, zowel inhoudelijk als financieel. Daarna de nieuwe zaken voor het komend jaar. Dat zijn onder ander de invoering van een PR/communicatiecommissie. Jan Maarten ten Kate en Iris Mennink gaan dit oppakken, maar kunnen best nog hulp gebruiken. Voor de TC meldde zich Tim Jansen spontaan aan. Hulde! Ook de begroting werd aangenomen.

Belangrijk item was de invulling van het vraagstuk hoe om te gaan met de vrijdagavond. De uitkomst was duidelijk, we verlaten de vrijdagavond in zijn geheel. We gaan proberen of we dinsdagavond efficiënter kunnen benutten, dus meer teams daar trainen of meer vrij spelen. Dat laatste is nu al mogelijk, de training is inmiddels gestopt dus er liggen 4 banen te wachten op spelers. Schroom niet, kom spelen !

Ander item waar uitgebreid over gesproken is, de shuttles. We gaan terug naar Mavis 500! De kwaliteit van de 2000 lijkt terug te lopen, ze gaan eerder kapot en de kosten lopen op. Ook over de veren shuttles mag het bestuur zich weer gaan buigen, minder teams en meer kosten.

Al met al een goede vergadering, die uiteindelijk ook nog wel redelijk lang duurde. Het was bijna 11 uur voordat iedereen huiswaarts ging