Afscheid regio team oost.

Tijdens de regiovergadering Oost is afschied genomen van het voltalllig regioteam. Mede door het naar zich toetrekken van werkzaamheden door de Bond voelde het regioteam zich genoodzaakt af te treden door gebrek aan werkzaamheden. In het regioteam zaten ook Jan-Maarten ten Katen en Margreet van Ittersum, beiden lid van onze vereniging. De Bond bedankte hen voor het jaren lange goede werk voor het bondsbestuur. Jan-Maarten voor zijn werk bij de regio Oost , jeugdzaken en afgevaardigde voor het bondsbestuur, Margreet voor het op zetten van de opstapcompetitie, Regio, Promotie Badminton Oost, jeugd en parabadmintontoernooien en hun inzet bij de BV Doesburg.

Het aftredende regioteam ontving naast een grote bos bloemen ook een oorkonde en de zilveren erepenning Badmintin Nederland.