Trainen en begeleiding

We trainen op onze clubavond.

Op donderdagavond trainen alle senioren. De groep die door Albert Vuurpijl wordt begeleid is meer recreatief en begeleidend ingesteld. Hier worden ook nieuwe leden opgevangen. Tussen 21 en 22 uur is er gelegenheid zijn tot  ‘begeleid spelen’. Er is niet zozeer sprake van training maar er kunnen partijen worden gespeeld waarbij trainers aanwezig zullen zijn die deze partijen begeleiden.Tijdens het spelen van die partijen zullen de trainers dan (technische en tactische) aanwijzingen geven. Begeleid spelen is zeker ook geschikt voor het spelen van partijen in (competitie)-teamverband

De groep die door Jan-Maarten ten Kate wordt begeleid is meer prestatiegericht, maar ook prima geschikt voor de recreatieve speler die wat meer uitdaging wil. Hier nemen dus ook spelers aan deel die niet in teams uitkomen maar wel training willen hebben.

De jeugd tenslotte wordt op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in diverse groepen opgeleid. Hiervoor is een programma opgesteld dat aansluit op de vaardigheden die vereist zijn voor de diverse deeldiploma’s zoals de badmintonbond die kent.

Resumé trainingstijden donderdagavond
jeugd :
18.00 – 19.00 uur de mini’s leeftijd van 6 tot ongeveer 9 jaar
19.00 – 20.00 uur de middengroep, beginners en gevorderden vanaf 10 jaar
18.00 – 20.00 uur de competitiespelers

senioren:
20.00 -21.00 uur twee groepen, recreatief, recreantencompetitie en districtteams

s