Labelkluts

Op 22 juni was er een gezelligheidsavond met een Labelkluts . Mede door de hitte maar  14 deelnemers. Toch  tot 9 uur geklutst daarna hapjes in de kantine, aangeboden door Martin de  kantine beheerder die voor de laatste keer de kantine beheerde. Van hem is  dan ook op een passende wijze afscheid genomen.

Afscheid Rudy Lenting

Op  1 juni is afscheid genomen van  Rudy Lenting ,  jeugd – en seniorentrainer  tevens hoofdtrainer. Rudy is in 2014  begonnen  als trainer bij onze vereniging.

Jan-Maarten ten Katen  neemt de functie van Rudy over.

De kantine en aanverwante zaken

Donderdag heeft Martin Meurkes bekend gemaakt dat hij, om 1 juli de kantine te kunnen beëindigen, medio juni al zal stoppen. Voor onze labelkluts houdt dat in dat er dan geen kantinevoorziening zal zijn. Voorlopig is er ook nog geen oplossing in zicht, vanuit het gemeentehuis blijft het uiterst stil. We hebben een toezegging van het college dat er een volwaardige kantinevoorziening zal blijven, maar het is nog niet helder wat die toezegging waard is.

Het is te triest voor woorden dat een financieel gaatje en een verstoorde relatie tussen twee partijen ertoe lijkt te leiden dat de doesburgse zaalsporter de dupe gaat worden. Ik hoop van harte dat de politiek in staat zal zijn dit probleem even stijlvol op te lossen als de overige accommodaties, zoals voetbal en tennis.

In de raad van woensdag 24 juni komt het visiedocument van het zwembadbestuur aan de orde. In deze visie wordt het zwembad uitgebreid met vele voorzieningen, oa de nieuwe sporthal. Deze komt dan schuin achter het zwembad, tegen de hoek van het zwembad waar de glijbaan is. Afmeting 24×44 meter, de architect is Willem de Groot. Kosten 2 miljoen euro.
Het is geagendeerd als ingekomen stuk, dus nog geen besluitvorming. Dit geeft wel welk belang het zwembad hierin heeft.

De kantine zal hooguit in de rondvraag worden besproken. Dit alles is te vinden op internet op de site van de gemeente, bij de raadsvergadering van die woensdag.

Iets meer openheid van zowel gemeente als zwembad was tegenover de belanghebbenden wel zo netjes geweest. De raadsvergadering is voor belangstellenden via de site van de gemeente Doesburg te volgen en is nadien ook te bekijken. Mooie oriëntatie om te bepalen op wie je volgend jaar voor de gemeenteraad moet gaan stemmen.

Vluchtelingen maken kennis met sport.

Vanavond maakten 5 vluchtelingen en een  project medewerkster kennis met badminton.

Doesburg gaat onder het motto “Taal, Werk en Toekomst” vluchtelingen een steun in de rug geven om mee te doen in Doesburg . Met een initiatief als Samen Doesburg, waarbij instellingen als het Graafschap College, 0313, de buurtacademie, IJsselzicht én de ondernemers ieder vanuit hun eigen rol een bijdrage leveren, denkt de gemeente Doesburg bij te kunnen dragen aan een “zachte landing” voor vluchtelingen in de stad.

kantine

Er zijn weer kantine perikelen. Nadat we enkele jaren geleden na het vertrek van Ada een deel van het seizoen geen kantine hadden lijkt het nu weer dezelfde kant op te gaan. Volgens info van Martin Meurkes vraagt de gem Doesburg vanaf 1 september de volledige huur, iets waar Martin reductie op had omdat de inkomsten van de kantine tegenvielen. Dit komt onder andere omdat men er niet in slaagt de zaal een aanzienlijk hogere bezettingsgraad te geven dan nu het geval is. Martin wil in principe wel doorgaan, maar niet tegen de pachtsom die de gem Doesburg voorstelt.

Het lijkt erop dat de sportverenigingen nu de dupe worden van een falend beleid om de sporthal beter gevuld te krijgen, iets dat zonder kantine nog moeilijker wordt. Het lijkt een neerwaartse spiraal, en dat na enkele mooie investeringen in de zaal.

Wij beraden ons, samen met de andere vaste gebruikers, op passende stappen.