ALV 2018

Op de laatste woensdag van maart hebben we, zoals bijna elk jaar, onze algemene ledenvergadering gehouden. Dit jaar was echter wel een bijzonder jaar, na jaren van minder belangstelling zaten we woensdag met 22 personen heel serieus over onze vereniging te praten. Groot winstpunt, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en dat ook gedaan. Rode draad door de avond was de vraag “Hoe bereiken we een gezond BV Doesburg dat stralend haar 50-jarig bestaan kan vieren”.

Op deze avond zijn tal van suggesties gedaan. Met een aantal zijn we aan de slag gegaan. Jullie krijgen daarover op korte termijn een mail. Daarnaast zijn er andere suggesties gedaan  waarbij we hulp nodig hebben. De interesse / bereidheid voor een structurele bestuursfunctie is echter laag. Toch zijn er zaken die gedaan moeten worden, en veel van de zaken kunnen ook best op incidentele basis gebeuren. Wat we daarvoor nodig hebben is informatie van onze leden over waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en waar we jullie (en hoe vaak) wel eens voor mogen benaderen. Ook hierover worden jullie in een later stadium benaderd. Mocht je nu al je bereidheid willen tonen, bijvoorbeeld om de nu benoemde acties mee vorm te geven, één mail naar secretaris@bvdoesburg.nl is voldoende.

Uitwisseling

Op 1 maart  vond  een uitwisseling plaats met Rijnwaarden en Giesbeek. Ondanks een tegenvallande  opkomst van onze zijde  hebben wij van onze gasten positieve reacties ontvangen. Voor herhaling  vatbaar.

.

 

2 teams kampioen

Vandaag is het seniorenteam 2 poule kampioen geworden in de 5e klasse.

Het enige recreanten is ook al poulekampioen in de y klasse geworden.

Zij worden bij hun laatste ( uit) wedstrijd in de bloemetjes gezet.

Vanuit het bestuur

Ook het bestuurlijk werk is na de kerst weer hervat. Zoals dat in een vereniging hoort is één van de eerste activiteiten in een jaar een ledenvergadering. Het kenmerk van een vereniging is namelijk dat we ons verenigd hebben om te doen wat we leuk vinden, nl badminton. De jaarlijkse ledenvergadering is dan ook het moment om mee te praten over het wel en wee van de vereniging. Kijkend naar heden en toekomst hebben we als thema voor de ledenvergadering dan ook gekozen:

We zijn 45, hoe worden we 50 ?

Onderwerpen die dan langs komen zijn doel en missie van onze vereniging, (nu 3 peilers, jeugd, recreant en competitiespelen), leden(aanwas), vrijwilligers, enthousiasme, kantine, vergrijzing etc. Kortom, tijd om mee te praten. Save the date, 28 maart is het zover.