Evenementen

De badmintonvereniging Doesburg kent een aantal vaste evenementen per jaar. Het seizoen begint over het algemeen met een labelkluts in september of oktober, daarna  gevolgd door het scholentoernooi voor groep 7 en 8 van de basisscholen in Doesburg, Angerlo en Drempt, waarna we vanzelf bij de nodige sinterklaas- en kerstactiviteiten belanden.

Het nieuwe jaar start traditioneel met de oliebollenmix op de eerste donderdag na nieuwjaarsdag. In het voorjaar volgen mosterdstadtoernooi (regionaal jeugdtoernooi) en het scholentoernooi voor de lagere groepen van de basischolen.

Na de competitie worden de clubkampioenschappen gehouden en eind van het seizoen is er nog een jeugdactiviteit, vaak in de vorm van een kamp.