competitie nieuwe stijl

Aanleiding
Verenigingen geven al jaren aan dat de spelers de reisafstanden te groot vinden en de opzet van de competitie als niet flexibel ervaren, met name in de lagere klassen. Hierbij constateren ze ook dat vaak de poules niet compleet zijn en dat soms of vaak teams van dezelfde vereniging tegen elkaar moeten spelen. Spelers en verenigingen verlaten hierdoor de competitie.
Inleiding
De nieuwe opzet die in dit stuk gepresenteerd wordt heeft als doel om de deelname aan competitie een positieve impuls te geven en de knelpunten op te lossen. De uitgangspunten zijn:
Inleiding De nieuwe opzet die in dit stuk gepresenteerd wordt heeft als doel om de deelname aan competitie een positieve impuls te geven en de knelpunten op te lossen. De uitgangspunten zijn:

  • Meer mogelijkheden om afdelingen volledig te vullen;
  • uniforme regels in heel Nederland; 
  • ook spelen tegen teams uit andere regio’s; 
  • kortere reisafstanden;
  • mogelijkheden om hoger te beginnen met een nieuw team;
  • één promotie-/degradatieregeling i.p.v. één landelijke plus 7 regionale promotie/degradatieregelingen.
  • een flexibele periode van spelen.

Voorstel

     • Het bondsbestuur vraagt de Jaarvergadering op 24 juni 2017 haar goedkeuring te verlenen aan invoering van de nieuwe opzet van de competitie met ingang van 2018/2019.
     • Langer competitie en meer teams in een afdeling :  wordt bekeken (realisatie 2019-2020 )
     • Speeldagen :  van de vierde tot en met de negende divisie mogelijkheid  om  ook op doordeweekse avonden te spelen.
     • Invallen :  wordt nog over nagedacht.
     • Shuttles : In de 7e divisie en lager zal standaard gespeeld worden met nylon shuttles, maar de thuisspelende vereniging kan besluiten om met veren shuttles te gaan spelen.
     • seizoen 2018/2019: 5e  en 6e div.  de teams die gewend zijn of de voorkeur hebben met nylon te spelen bij elkaar in te delen; hetzelfde geldt voor de teams die met veren spelen.
     • Vrije inschrijving: In de nieuwe opzet is het mogelijk om teams in te laten stromen in een hogere dan de laagste divisie.
     • Aanvraag speelsleutels : In de nieuwe opzet wordt het aanvragen van speelsleutels landelijk uniform geregeld.
      Regiokampioenschap voor Regioteams (RKR)en Nationaal Kampioenschap voor Regioteams (NKR)  :  Divisiekampioenschap ( in de maak).
     • Organisatie:  De Bondscompetitie voor 5e tot en met 9e divisie zal georganiseerd worden door het bondscompetitieteam. Dit team bestaat  uit 7 gebiedscontactpersonen
     • wensen van de verenigingen:
     • neem ook de overige competities (jeugd, recreanten, mannen en vrouwen) mee in de nieuwe opzet; 
     • maak de competitie langer/maak grotere poules van 10 teams i.p.v. de huidige 8 teams
     • speel twee halve competities in plaats van 1 hele competitie 
     • verlaag de teambijdrage.
     • ( worden bekeken na de invoering )
     • indeling oud /nieuw