2 teams kampioen

Vandaag is het seniorenteam 2 poule kampioen geworden in de 5e klasse.

Het enige recreanten is ook al poulekampioen in de y klasse geworden.

Zij worden bij hun laatste ( uit) wedstrijd in de bloemetjes gezet.

Vanuit het bestuur

Ook het bestuurlijk werk is na de kerst weer hervat. Zoals dat in een vereniging hoort is één van de eerste activiteiten in een jaar een ledenvergadering. Het kenmerk van een vereniging is namelijk dat we ons verenigd hebben om te doen wat we leuk vinden, nl badminton. De jaarlijkse ledenvergadering is dan ook het moment om mee te praten over het wel en wee van de vereniging. Kijkend naar heden en toekomst hebben we als thema voor de ledenvergadering dan ook gekozen:

We zijn 45, hoe worden we 50 ?

Onderwerpen die dan langs komen zijn doel en missie van onze vereniging, (nu 3 peilers, jeugd, recreant en competitiespelen), leden(aanwas), vrijwilligers, enthousiasme, kantine, vergrijzing etc. Kortom, tijd om mee te praten. Save the date, 28 maart is het zover.

 

Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 4 januari—sporthal Beumerskamp – aanvang : 20.00 uur.  Nieuwjaarsreceptie / oliebollenmix !

Voor alle senioren en de wat oudere jeugd. Korte wedstrijdjes steeds met en tegen andere deelnemers.

Na afloop gelegenheid tot gezellig samen zijn in de kantine onder het genot van een oliebol en hapjes.

Neem een introducee mee !!!! Je partner , vriend (in), kennis , familie etc. Ze zijn van harte welkom !

 

Kerstmis 2017

De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken, en daarmee altijd even een mooi moment van bezinning. Voor ons badmintonners betekent dit je verheugen op de komende oliebollenmix (4 januari, je  komt toch ook), maar ook terugkijken. Hebben we het afgelopen jaar de juiste dingen gedaan, hebben we alles uit de kast gehaald om de vereniging een stap verder te krijgen, hebben we onderling verbinding gezocht, kortom hebben we verenigingsgevoel getoond? Juist dat zou mi de meerwaarde van een vereniging moeten zijn boven alle vormen van individueel sporten die de laatste jaren populair is. Als we ergens een meerwaarde kunnen tonen naast het feit dat badmintonnen gewoon leuk, gezond, snel en laagdrempelig is, is dat juist de onderlinge verbondenheid binnen een vereniging. Laten we dat komend jaar eens wat scherper op het netvlies zien te krijgen.

Ook goede voornemens horen bij deze periode. Ledenaanwas, vrijwilligers, verjonging, betrokkenheid, allemaal items die aandacht behoeven.  Er is nog genoeg te doen. Gaan we het nu niet over hebben, maar voor het komend jaar een heel gezond, sportief en vreugdevol toegewenst.

Gezelligheidsavond

Morgen  , 12 okt , staat de eerste gezelligheidsavond van dit seizoen op de agenda.

Deze avond is er voor alle senioren en de wat oudere jeugdspelers.  We organiseren dan een labelkluts van circa 20.15 uur tot circa  21. 30 uur.

De  wedstrijdjes duren  ongeveer 15 min. Er wordt niet om de punten gespeeld maar puur voor de gezelligheid. De bedoeling van deze avond is elkaar beter te leren kennen. We streven er  na leuke wedstrijdjes samen te stellen. Maar de laatste ronde is een “blinde kluts”.

Na afloop staan in de kantine hapjes klaar.

We rekenen op jullie komst.

De Recom.

Probeer badminton nu

Badmintonvereniging Doesburg biedt vanaf oktober 10 proeflessen aan in het kader van de regionale actie probeerbadminton.nu. Tijdens deze proeflessen kan kennis worden gemaakt met de badmintonsport en worden de basisslagen en spelregels aangeleerd. De kosten zijn slechts €25.
De eerste les is op donderdag 5 oktober voor senioren om 20.00 uur en om 18.00 voor de  jeugd (vanaf ca 7 jaar). Oudere jeugd kan in overleg ook met de senioren meedoen, We spelen in de sporthal Beumerskamp aan de Breedestraat. De proeflessen maken deel uit van de gezamenlijke ledenwerfactie ‘Probeer badminton nu’ van 20 badmintonverenigingen in de Achterhoek en de Liemers. Op de website www.probeerbadminton.nu is te zien welke verenigingen aan deze actie deelnemen en op welke dagen zij de proeflessen aanbieden. Zo kan iedereen een passende dag/avond en locatie vinden.

Inschrijven voor de proeflessen kan via de website tot uiterlijk 30 september.

De kantine

Vandaag (3/7) is de sleuteloverdracht van de sportkantine Beumerskamp geweest. De sleutel is overgedragen aan de Stichting Overdekt Zwembad. Zij zullen de exploitatie van de sportkantine voorlopig op zich nemen.

De komende twee weken zal de sportkantine gewoon nog open blijven. Half juli t/m augustus sluit de sportkantine in verband met de gebruikelijke vakantieperiode. Vervolgens zal de sportkantine in september weer geopend zijn.  De gemeente geeft nadrukkelijk aan dat conform de gemeentelijke verordening de sportkantine één uur na de sportactiviteit sluit.

Volgend seizoen, net even anders

We gaan volgend seizoen een paar kleine wijzigingen invoeren. Allereerst de competitie. Omdat we aanmerkelijk minder teams hebben dan jaren geleden is de zondag eigenlijk niet meer nodig. Geen jeugd, geen landelijke competitie, dus de avond is haalbaar. Dat vereist wel een paar dingen om een en ander soepel te laten verlopen. We noteren:

  • maximaal twee thuisspelende teams op donderdag
  • bij drukte maximaal drie banen, dus bij twee teams thuis een wisselbaan
  • op de exacte baanindeling komen we nog even terug

Om voortvarend van start te kunnen gaan hebben we vanaf begin van het seizoen tot de herfstvakantie ook de beschikking over de dinsdagavond. Niet alleen voor de competitiespelers, maar voor iedereen. Op de exacte invulling komen we ook nog even terug.