nieuws sporthal

Behoefte sporthal blijft ondanks krimp bestaan

Uit het onderzoek is gebleken dat de behoefte aan de sporthal ook in de toekomst blijft. Ook wijst het onderzoek uit dat de gymzalen optimaler benut kunnen worden. Het hybridemodel gaat uit van een nieuwe sporthal en het effectiever benutten van gymzaal Wilgenstraat. Dit betekent dat gymzaal Armgardstraat wordt afgestoten. Voor de schoolgym worden oplossingen in de vorm van vervoer in een later stadium verder uitgewerkt.

Wethouder Birgit van Veldhuizen vindt het hybride model een logische keuze: “In de ruimtelijke structuurvisie is centrum Beinum als aandachtspunt benoemd en door hier een nieuwe sporthal in te passen, garanderen we ook op dit gebied de toekomstige leefbaarheid in de wijk. Diverse inwoners hebben aangegeven graag de sporthal in de wijk te behouden. Onderzoek wees uit dat er ook geen andere geschikte locatie is, dus nieuwbouw in Beinum lijkt een logische keuze

Op 9 oktober worden de scenario’s en de keuze van het college gepresenteerd in de commissievergadering. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad op 31 oktober een beslissing..”

bron ; Doesburg Nieuws.

Gezelligheidsavond

Labelkluts en de eerste kleine BV Doesburg kantine kwis. Gezellige en geslaagde avond waar aan door circa 24 personen is deelgenomen. Ook de kwis is gezellig verlopen met hapjes er bij en interessante vragen.

gezelligheidsavond

herinnering

DONDERDAG 9MEI Aanvang 20.00 uur

labelkluts en de eerste kleine BVDoesburg kantinekwis. Voor alle senior leden en de wat oudere jeugd. Introducee meenemen is toegestaan.

Deelname : gratis. De labelkluts duurt tot circa 21.15 uur. De kwis zal starten rond 21.45. uur . In de kantine staan hapjes klaar. We rekenen op je deelname.

Kampioen

Ons recreantenteam is vanavond kampioen geworden in hun laatste wedstrijd tegen Didam. Phido , die nog kans maakte op de eerste plaats en nog 1 wedstrijd moet spelen , kan Doesburg niet meer voorbij gaan of gelijk komen.

Jan Maarten rondt zijn opleiding SL 3b af


Zondag 3 februari heeft Jan Maarten zijn trainersopleiding (sportleider 3 b) afgerond met een praktijktoets tijdens de NK badminton in de topsporthal in Almere. Een aantal vrijwilligers van de BV Doesburg fungeerde als trainingsgroep, waaronder het halve bestuur, Jetty en Henny aangevuld met Mischa van BC Didam en Celeste, een badmintontalent uit Houten. Na afloop oordeelde de beoordelaar positief, en kreeg Jan Maarten direct het fel begeerde papiertje uitgereikt. (foto Rien)