Nogmaals corona

Ik vertel gegarandeerd niets nieuws als ik jullie confronteer met beperkingen in het badminton als gevolg van corona en de persconferentie van gisterenavond. Er was even onduidelijkheid wat dat voor ons betekent, maar inmiddels weten we wat er mag en niet mag. Zie ook https://www.badminton.nl/nieuws/impact-nieuwe-coronamaatregelen-op-badminton.

Met dat als gegeven gaan we het bij de BV Doesburg als volgt regelen:

 • De jeugd speelt zoals altijd van 18 – 20 uur. Hou er rekening mee dat wellicht de kleedkamers gesloten zijn. Publiek is niet welkom, ouders wachten buiten.
 • Enkelspel mag, dus geven we vanaf 20.00 uur voor wie dat wil de gelegenheid om enkel te spelen. We denken dat om 21.30 uur de animo wel voorbij zal zijn, dus dat is het moment dat we stoppen.
 • Wie niet komt om te spelen (enkele dus!) hoeft in deze periode dus echt niet te komen.

Voor de senioren geldt in elk geval dat de kleedkamers dicht zijn en er niet gedouched kan worden. Houd daar rekening mee!

Afhankelijk van de ervaringen beslissen we hoe de komende weken en op de dinsdagen hiermee om gaan.

Let wel; dubbelen is gewoon niet toegestaan, onder geen voorwaarde, en als dat toch gebeurt stoppen we direct. Er is ook geen publiek toegestaan, de kantine is nog steeds dicht dus niet spelen is direct naar huis.

I

Corona: Kantine blijft dicht!

In de lijst maatregelen die het kabinet gisteren presenteerde staat ook dat sportkantines dicht blijven. We mogen wel blijven spelen, het maximum van 30 personen in één ruimte is niet van toepassing op sporthallen dus we kunnen blijven spelen.

Bovendien mag er geen publiek bij de sport aanwezig zijn. Hou daar alsjeblieft rekening mee, blijf ook niet boven staan te praten, op dat moment ben je namelijk publiek.

Veel speelplezier!

Algemene ledenvergadering

Niets is in 2020 hetzelfde, en dat geldt dus ook voor onze ALV. Gepland was maart, maar toen kwam corona. Uitstel volgde, maar al snel werd duidelijk dat uitstel niet de juiste maatregel was.

Het bestuur heeft toen gekozen voor een splitsing.

De verantwoording over het voorbije jaar vond digitaal plaats, in alle openheid via onze website. Daar vind je nog steeds alle verslagen, financiële verantwoording etc.

Op donderdag 17 september hebben we een korte ALV gehouden in de sporthal, lekker ruim zodat de 1.5 meter geborgd is.

Als eerste punten hebben we toen de verantwoording 2019 vastgelegd. Er waren geen opmerkingen, dus complimenten voor de opstellers.

Daarna hebben we ons gericht op de toekomst. We spraken over de toekomst van het mosterdtoernooi (ja, we gaan door!), over de coronamaatregelen, over de strippenkaart (besluit 2019!, nog weinig vraag naar) en over de bestuurssamenstelling. Uw voorzitter stopt namelijk per ALV 2021, dus normaliter in maart 2021.

De rondvraag bracht ook nog een paar punten naar voren, waar we als bestuur zeker aandacht aan moeten besteden. Als laatste volgde een oproep voor de grote clubactie. Jullie hebben toch al een lot via onze vereniging gekocht?

Binnen een uur konden we weer spelen, het was een zinvol uur!

Veilig badminton spelen in coronatijd

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt
  • neusverkoudheid,
  • hoesten,
  • benauwdheid
  • koorts;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: : Spreek hier mensen op aan als je dergelijke symptomen ziet
  • neusverkoudheid,
  • loopneus,
  • niezen,
  • keelpijn,
  • (licht) hoesten,
  • benauwdheid,
  • verhoging
  • koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 • dit geldt voor iedereen, wees kritisch naar jezelf en breng anderen niet in gevaar
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);  Spreek hier mensen op aan
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen
 • Er is een gastheer/vrouw / corona-coördinator waarvan, hij/zij is herkenbaar aanwezig als  je er bent wil je dan jouw foto op het prikbord hangen zodat een vreemde weet wie aanspreekbaar is.
 • We volgen de aanwijzingen vwb het gebruik van kleedkamers en douches
 • Bij aankomst en voor het speelmoment, en dus voordat shuttles worden aangeraakt, desinfecteren spelers hun handen
 • Nieuwe shuttles worden per koker gepakt. Shuttles die over blijven in de koker worden bewaard en de koker wordt gemerkt tot de volgende speeldag
 • Shuttles waar mee een partij gespeeld is worden in de AH mand gelegd en pas de volgende speeldag weer gebruikt
 • Shuttles (en eventuele overige materialen) worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor

Bij aankomst registreer je je op de presentielijst. Deze kan worden gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek. De gegevens worden 4 weken bewaard;  De presentielijst op de kist leggen, datum erop en na afloop in de kist opbergen. Gasten en niet leden ook het adres opschrijven. We doen even niet aan actieve ledenwerving, maar spelers die met iemand meekomen zijn uiteraard van harte welkom

Tijdelijk gesloten

Zoals alle zaalsporten zijn wij ook even op non actief in deze hectische periode. Geen training, geen vrijspelen, geen evenementen zoals labelkluts etc.

Dat betreuren wij zeer, maar dat staat in geen verhouding met het belang voor ons aller gezondheid. Daarom hopen wij dat jullie allemaal als dit straks over is weer fit en gezond op het badmintonveld zullen staan.

Even praktisch, de contributie van april is automatisch geïnd. Hoe we dit verder doen gaan we later communiceren, we zoeken een verantwoorde en praktische oplossing. De afgeblazen ALV is voor wat betreft de verantwoording over 2019 wat ons betreft informeel afgerond. Alle leden hebben een mail hierover gehad. De doorkijk naar de toekomst is zo onzeker dat een ALV nu ook geen enkele zin heeft. In een latere fase komend we hier op terug. Het bestuur, incl de aftredende voorzitter, blijft zolang in functie.

Inmiddels is duidelijk dat dit seizoen niet meer gespeeld wordt. We streven ernaar om eind augustus weer op te starten.

Gevonden

Een zilveren bedeltje met een steentje in het midden. In de kantine, waarschijnlijk van één van onze leden. Maarten Lindner past er nu op, bij hem kun je je melden

ALV 2020, hoe verder

De coronacrisis zet ons hele leven aardig op zijn kop. Badmintonnen kunnen we even niet meer, en dat is nog maar een van de minder belangrijke zaken. Ook bestuurlijk zitten we even in de wachtstand. Voorlopig hebben we 22 april als datum voor de ALV gepland, maar of dit haalbaar is, is zeer de vraag. De meeste stukken staan inmiddels wel op de site, dus de belangstellenden kunnen daar al kennis van nemen. Ze worden zsm compleet gemaakt.

Eén van de lastigste punten is de bestuursbezetting. Na 18 jaar voorzitter zet ik er definitief een punt achter. Ik merk dat deze vereniging wat vers bloed nodig heeft, en wat er voor mij persoonlijk nog bij kwam is dat ik altijd met plezier competitie heb gespeeld, maar blijkbaar als één van de weinigen. De competitie was voor mij een extra uitdaging op het badminton, en gaf best extra energie en speelvreugde. Er kan komend seizoen waarschijnlijk geen team op de been worden gebracht.

Dat, en vooral dat 18 jaar voorzitterschap onderhand wel mooi is, bracht mij tot de beslissing om er mee te stoppen. Ik hoop ernstig op vers bloed, want dat is wat de vereniging nodig heeft. Ik hoop dat er nu wel iemand opstaat, want algemene oproepen, gerichte vragen, de afgelopen jaren mocht het allemaal niets opleveren. Ik reken op jullie verantwoordelijkheidsgevoel.

Hein den Hartog

aftredend voorzitter

de gevolge van corona

We hebben woensdagavond besloten het mosterdstadtoernooi van deze zaterdag niet door te laten gaan. Ook hebben we besloten de uitnodiging voor de ALV niet te versturen. Hoe gaan we nu verder?
Conform de adviezen zullen er geen wedstrijden, trainingen en andere bijeenkomsten plaatsvinden. Heel concreet betekent dat dat de jeugdtrainingen voorlopig vervallen, in elk geval tot 1 april, geheel in de lijn met de landelijke adviezen. We stellen definitief de ALV uit, we communiceren zsm een nieuwe datum, we denken aan eind april.
We blijven vrij spelen. Dat kan dus op dinsdagochtend op de gewone tijd en donderdagavond vanaf 19.30 uur. We doen daarbij wel een ernstig beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid, zoals alle bekende aanwijzingen als:
• bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts komt u niet naar de zaal.
• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) : kom NIET naar de zaal
• We spreken elkaar hierop aan als we anders constateren dan we hebben afgesproken

Mosterdstadtoernooi gaat NIET DOOR

Komende zaterdag zou editie 2020 van het mosterdstadjeugdtoernooi gespeeld worden. Inmiddels zijn er, ongetwijfeld mede door het rondwarende coronavirus, een aantal afzeggingen. De BV Doesburg wil er alles aan doen om verspreiding van dit virus tegen te gaan, en zodoende hebben we besloten het toernooi niet door te laten gaan.

Deze beslissing viel ons zwaar, maar risico op besmetting en de kans dat nog veel meer mensen het niet aandurven om te gaan spelen rechtvaardigen ons inziens deze beslissing.