Algemene Ledenvergadering 2020

Aan de leden van de Badmintonvereniging Doesburg

Hierbij nodigen wij jullie uit om op woensdag XX maart a.s. om 20.00 uur deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van de badmintonvereniging Doesburg.

Het is niet verplicht, ook niet bindend, maar u zou ons, in verband met koffie, tafelopstelling etc helpen om even aan te geven of u wel of niet komt. Kleine moeite toch?
De locatie is de Anne Frank School.   Goudenregenstraat 2 in Doesburg.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de ALV van 27 maart 2019.
  1. Rondvraag