Algemene Ledenvergadering 2020

Beste leden van onze badmintonvereniging

Hiermee nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op woensdag 22 april 20.00 uur.  

LET OP; VOORLOPIGE DATUM ivm CORONA-ONZEKERHEID reserveer deze datum!!!!

De locatie is de Anne Frank School.   Goudenregenstraat 2 in Doesburg.

Het is niet verplicht, ook niet bindend, maar u zou ons, in verband met koffie, tafelopstelling etc helpen om even aan te geven of u wel of niet komt. Kleine moeite toch?
Documenten:

Agenda

Notulen ALV 2019

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Verslag penningmeesters

Verslag secretaris

Verslag jeugdcommissie

Verslag recreantencommissie

Voorstel strippenkaart