Algemene Ledenvergadering 2019

Aan de leden van de Badmintonvereniging Doesburg

Hierbij nodigen wij jullie uit om op woensdag 29 maart a.s. deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van de badmintonvereniging Doesburg.

De Algemene Ledenvergadering van de Badmintonvereniging Doesburg wordt gehouden op 29 maart 2019 om 20.00 in het gebouw van de Anne Frank school, Goudenregenstraat 2 in Doesburg.
Het is niet verplicht, ook niet bindend, maar u zou ons, in verband met koffie, tafelopstelling etc helpen om even aan te geven of u wel of niet komt. Kleine moeite toch?
In de loop van de maand maart treft u hier de vergaderstukken aan